An Initiative of The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University

Vol 2, No 1 (2016)

University Journal of Pre and Para Clinical Vol 2 Issue 1 2016

Table of Contents

Original Articles

AJA C CHANDRAMOHAN
PDF
ANUSHUYA G GANESAN
PDF

Review Article

PRATHIPA K KRISHNAMURTHY
PDF
BABIYA INFANT A AROCKIASAMY
PDF
KARTHIK S SIGAMANI
PDF

Case Report

RAJESWARI T THANGAPPAN
PDF
AMUDHAVALLI S SINGARAM
PDF
GEETHA P PERIYASAMAY
PDF
JANSI PREMA K S SENNIANGIRI
PDF
VIJAYA BASKAR P PALANIYANDI
PDF
DEVI J JAWAHAR
PDF
REKHA M MARIAPPAN
PDF
DIVYA A ANBALAGAN
PDF
MERCY JOYSTON SWAMIDOSS
PDF
DIDEROT PARAMAGURU DIDEROTPARAMESVARANE
PDF
KAMALESHWARI K KESAVAN
PDF
MAHESWARI J JAYARAM
PDF
TAMILSELVI V VEERAMANI
PDF
HEMALATHA G GANESAN
PDF
MAHESWARI S SUBRAMANIAM
PDF
RAJESH NATARAJ A P ARUMUGHAMPILLAI
PDF
ROHINI PRIYA S SENDURPANDIAN
PDF
SARAVANAKUMARI V VIJAYAKUMAR
PDF
SUDHA V VELUSAMY
PDF
VIJAYALAKSHMI A ARUMUGAM
PDF